Uyum & Danışmanlık

  • Bankacılık ve Sigortacılık Mevzuatı, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Rekabet Hukuku, Tüketici Hukuku, Sigorta Hukuku, Sağlık Hukuku, İş Hukuku, E-Ticaret & İnternet Hukuku, Medya ve Reklam Hukuku, Kişisel Verilerin Korunması, Gizlilik Politikaları ve Bilgi Güvenliği kapsamında uyum hizmetleri ve hukuki danışmanlık,
  • Şirketlere özel uyum programlarının hazırlanması, uyum projelerinin koordinasyonu, mevzuat takibi, mevzuat duyuruları ve hukuki danışmanlık,
  • Şirket içi risk yönetimi kapsamında hukuki danışmanlık,
  • Şirket içi denetim ve soruşturmaların yürütülmesi ile raporlama faaliyetleri,
  • Yolsuzlukla Mücadele ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi kapsamında danışmanlık,
  • Kurumsal Yönetim, İş Etiği, Etik Davranış Kuralları, Mobbing, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık, Sürdürülebilirlik, Kurumsal Sosyal Sorumluluk kapsamında danışmanlık,
  • Şirketlere özel etik, çıkar çatışması, temsil ve ağırlama, hediye politikalarının hazırlanması ve danışmanlık,
  • Etik bildirim mekanizmalarının ve etik incelemelerin yürütülmesi ile raporlama faaliyetleri,
  • Üçüncü taraf riskleri ve Müşteri/Tedarikçi/İşlem Tanıma Politikalarının hazırlanması ve danışmanlık,
  • Uyum ve etik uygulama eğitimleri.