Eğitim

Actio Legal; uzman kadrosu ve deneyimiyle hukukun çeşitli alanlarında kurumsal ve bireysel eğitim hizmetleri sunmaktadır. Eğitim programları; kurumsal ve bireysel ihtiyaçlar ön planda tutularak, risk odaklı ve uygulamaya yönelik olarak hazırlanır. Eğitim içerikleri; şirket yönetimi ve organizasyonuna, sektöre, konjonktüre, güncel mevzuat gelişmelerine ve katılımcılara özgü şekilde belirlenmektedir. Eğitimler, katılımcıların iş süreçlerine fayda sağlayacak uygulama örnekleri değerlendirilerek ve interaktif olarak gerçekleştirilir. 

Kurumsal ve bireysel eğitimlerle elde edilen kazanımlar şunlardır:

 • Katılımcılarda risk bazlı farkındalık oluşturulur. 
 • Şirketlerin ve bireylerin yasal hak ve yükümlülüklerini bilmeleri sağlanır.
 • Şirketlerin faaliyetlerini mevzuata uygun olarak yürütmesine katkı sağlanır.
 • Şirketlerin, yasal uyumu sağlamak üzere güncel mevzuat gelişmeleri çerçevesinde aksiyon almaları tetiklenir.
 • Katılımcıların, mevzuat değişiklikleri, uygulama örnekleri ve içtihatlarla bilgilerini güncel tutmaları sağlanır. 
 • Katılımcıların, hukuki risk taşıyan işlemleri fark etmeleri sağlanarak, gerekirse uzman görüşü de alarak tedbirli hareket etmeleri teşvik edilir.
 • Katılıcımların, risk yönetimi bakış açısıyla iş süreçlerine yaklaşmaları ve önleyici tedbirleri almaları desteklenir.
 • Şirketlerin ve çalışanlarının, yasal otoritelerce gerçekleştirilecek denetimlere hazırlıklı olmaları desteklenir. 

Kurumsal ve bireysel eğitimlerimiz şunlardır:

 • Sözleşme Hazırlama ve Müzakere Teknikleri,
 • Yöneticiler ile “Satın Alma, İnsan Kaynakları, Bilgi İşlem (IT) ve Finans” Birimleri İçin Sözleşme Hazırlama ve İnceleme Eğitimi, 
 • Satın Alma, Kira, Kefalet, İş, Lisans ve Bilgi İşlem (IT) Sözleşmeleri Hazırlama ve İnceleme Eğitimi,
 • Kişisel Verilerin Korunması Hukuku ve İş Süreçleri Uyum Eğitimi,
 • İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve İnsan Kaynakları Süreçleri Uyum Eğitimi,
 • Bankacılık Sözleşmeleri ve Mevzuat Uyum Eğitimi,
 • Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Eğitimi,
 • Ticari Elektronik İleti ve Ticari İleti Yönetim Sistemi Uygulama Eğitimi,
 • Elektronik Ticaret Hukuku Uygulama Eğitimi,
 • Tüketici Sözleşmeleri ve Mevzuat Uyum Eğitimi,
 • Girişimciler için Startup Hukuku Uygulama Eğitimi,
 • Kıymetli Evrak Hukuku ve Kambiyo Senetleri Uygulama Eğitimi,
 • Uyum ve Etik Uygulama Eğitimi.

Yukarıda sayılan eğitimlere ek olarak; “Aile Hukuku, Bankacılık & Finans Hukuku, Bilişim Hukuku, Ceza Hukuku, E-Ticaret & İnternet Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Girişim & Startup Hukuku, İş Hukuku, Kişisel Verilerin Korunması Hukuku, Sağlık Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Şirketler Hukuku ve Tüketici Hukuku” kapsamında da, talep doğrultusunda eğitimler hazırlanmaktadır. 

Eğitim hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi ve talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.